EMB bloedtest – meten is weten

Heb je last van (vage) klachten maar weet je niet waar dit vandaan komt? Ben je bijvoorbeeld erg vermoeid, vergeetachtig of heb je last van je darmen? Of wil je gewoon graag een gezondheidscheck?

Je kunt bij mij een Energetisch Morfologische bloedtest laten doen waarbij we verschillende verstoringen aan het licht kunnen brengen.

Bloed, je levensvloeistof

Door onze bloedvaten stroomt het bloed dagelijks 7000 keer rond met een hele waardevolle lading. Zuurstof, voedingsbestanddelen en afvalstoffen vervoert het vasculaire systeem van orgaan tot orgaan, van cel naar cel.

Bloedtesten in de reguliere zorg kan bloedarmoede, ijzertekort en bepaalde infecties aan het licht brengen. Maar uit het bloed kan véél meer informatie gehaald worden. Een geheel andere (holistische) benadering van een bloedonderzoek kan belastingen én energetische belastingen aantonen. De EMB test kan dit. Er wordt zowel naar reguliere waardes en energetische waardes gekeken als naar de morfologische eigenschappen van het bloed (vorm en kenmerken van de cellen, levend bloedanalyse).

Welke verstoringen van het lichaam kunnen er o.a. worden aangetoond met de EMB test?

• Vrije radicaal belasting
• Leverbelasting
• Darmverstoring
• Parasiet- en schimmelbelasting (vaak dé reden van darmklachten)
• Adrenale Status (stress, bijnieren, cortisol, etc.)
• pH balans (zuurtegraad van je lichaam)
• B12-status
• Vitaminenpanel (denk aan vitamine D tekort, vitamine A, etc.)
• Mineralenpanel (denk aan magnesiumtekort of zinktekort etc.)
• Spoorelementenpanel
• Toxische belasting
• Virale belasting
• Bacteriële belasting
• Geopatische stress (stress van WIFI, zendmasten, etc.)
• Hormonale verstoringen

Tevens worden andere reguliere waardes gemeten en geanalyseerd zoals*:
• Trombocyten (aantal bloedplaatjes)
• Rode bloedcellen (erytrocyten)
• Witte bloedcellen (leukocyten)
• Hemoglobine (Hb, ijzer)
• Hematocriet (Ht)
• Mean Corpuscular Volume (MCV)
• Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration (MCHC)

Doel:
Het inzichtelijk maken welke mogelijke voedingstekorten, energetische verstoringen en belastingen ten grondslag liggen aan de klachten of gewoon als een algehele gezondheidscheck.

De Energetisch Morfologische bloedtest in zijn werk:

Met een handige (hele kleine) prikpen neem ik wat druppels bloed af uit je middelvinger. Deze afname is snel gedaan en er is weinig bloed nodig.
Je voelt er bijna niets van.
Het bloed wordt vervolgens naar het lab gestuurd waarmee ik samenwerk. Over het algemeen is binnen 3 weken de uitslag bekend.
Op basis van deze uitslag maak ik een passend (voedings)advies.

Wil jij ook een EMB test doen? Dat kan. We kunnen de bloedtest afnemen tijdens een behandeltraject wat al loopt of je kunt er een aparte afspraak voor maken.

Tarief**
De test kan als onderdeel van een traject gedaan worden.
Ik gebruik de test ook graag als ‘0-meting’ omdat het een mooi inzicht geeft in de eerste verbeterpunten.
De kosten bedragen dan 215 euro.
Na de afname plannen we een vervolgconsult in en nemen we samen de uitslag en het persoonlijke verslag door, waarin de praktische tips staan voor het herstellen van de eventuele tekorten/belastingen.

Als je graag de bloedtest wil doen, maar nog niet eerder bij mij op intakegesprek bent geweest, kun je de EMB test doen voor 245 euro.
Dit is duurder omdat ik eerst een aantal vragen moet stellen (verkorte intake) omdat ik nog geen gegevens van je heb.
3 weken na de afname bespreken we de test.
Vervolgens krijg je een uitgewerkt verslag via de mail.

**De kosten bedragen de bloedtest zelf (het materiaal en inkoop), verzendkosten, de afnametijd, de analysetijd in het lab, consulten en tenslotte het uitwerken van de verslagen**

*Ik ben geen arts en ga dus ook niet op zijn of haar stoel zitten. Mocht er uit de hematologische basistest afwijkende gegevens komen verwijs ik je door naar de huisarts.

Disclaimer

De adviezen die worden gegeven hebben een energetische en/of holistische insteek. De waarden in deze test kunnen niet 1 op 1 vergeleken worden met een reguliere bloedtest. Bijvoorbeeld voor vitamine B12 kan er een regulier normale waarde zijn, terwijl deze EMB test een deficiëntie aangeeft. EMB test doet metingen, vaststellingen, onderzoeken en behandeladvies uitsluitend met instemming van de cliënt. Deze vervangen echter niet de diagnostiek, verpleging of verzorging van de reguliere gezondheidszorg. Metingen, bevindingen, onderzoeken en adviezen n.a.v. deze EMB test vallen onder ‘natuurgerichte geneeswijzen’.